Het project LIFE Hélianthème

Van Marche-en-Famenne tot Wezet, over Theux, Hoei, Durbuy en Aywaille herbergen de lagere- en middelhoge valleien van het Maasbekken nog merkwaardige stukken kalkgrasland, rotsgrasland en kalkpuin, met een grote rijkdom aan planten en dieren. Nog merkwaardiger als je bedenkt dat talrijke soorten er leven aan de noordelijke rand van hun verspreidingsgebied in Europa.

Om dit uitgestrekte netwerk van droog grasland en rotsen in stand te houden, te herstellen en op te waarderen hebben Natagora en Natuurpunt een ambitieus project opgezet dat ruim ondersteund wordt door de Europese Unie en het Waalse Gewest via het programma LIFE +.

Zo kom je tot een netwerk van ongeveer 150 ha grasland en rotsgrasland dat weer wordt zoals het was… Welke middelen worden daartoe ingezet ? Het wordt een stuk in drie bedrijven.

Eerste bedrijf : de herstelfase: struikgewas verwijderen, het vellen van harsboompopulaties die geplant werden op voormalig kalkgrasland, maaien, wortelsnoeien… Waartoe? Deze nutteloze en braakliggende gronden, die vandaag in onbruik zijn geraakt, een nieuwe toekomst geven…

Tweede bedrijf : periodiek beheer opzetten: kalkgrasland houdt zichzelf niet in stand. Waar het kan, zullen de herstelde graslanden toevertrouwd worden aan de tanden van ongewone beheerders : schapen en geiten. In het verleden zijn deze kalkgraslanden inderdaad ontstaan en in stand gehouden dankzij begrazing door deze dieren…

Derde bedrijf : het publiek erbij betrekken en sensibiliseren: het ontdekken van dit uitzonderlijk milieu en het sensibiliseren van het publiek voor natuurbehoud moet hierbij niet onderdoen! Er worden geleide wandelingen, conferenties, manifestaties en leerpaden opgezet om het publiek meer te betrekken bij de bescherming van kalkgraslanden zodat we hen helpen dit enorme gemeenschappelijke erfgoed te ontdekken en ervan te genieten.

Partenaires