De soorten en hun habitat

Het project LIFE Hélianthème richt zich op drie habitats van gemeenschappelijk belang, die allemaal als "prioritair" worden beschouwd :

• kalk- en kalk-kiezelhoudende graslanden (6210*)

• pioniergrasland op rotsonderlaag (6110*)

• kalkpuin (8160*)

In deze habitats leven talrijke soorten, al dan niet beschermd, waarvan enkele aan de noordkant groeien van hun verspreidingsgebied.

Partenaires